ตาลโตนดเป็นไม้ที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยหลายเรื่องดังที่ปรากฏผลงานในนิราศ เมืองเพชรของ  “สุนทรภู่”  ไว้หลายตอน  ตอนหนึ่งว่า

พอแดดร่มลมชายสบายจิต                  เที่ยวชมทิศทุกอย่างกลางวิถี
ทั่วประเทศเขตแคว้นแดนพริบพรี                     เหมือนจะชี้ไม่พ้นแต่ต้นตาล
ที่พวกทำน้ำโตนดประโยชน์ทรัพย์                   มีดสำหรับเหน็บข้างอย่างทหาร
พะองยาวก้าวตีนปีนทะยาน                            กระบอกตาลแขวนก้นคนละพวง
ที่พวกทำน้ำโตนดประโยชน์ทรัพย์                   มีดสำหรับเหน็บข้างอย่างทหาร
พะองยาวก้าวตีนปีนทะยาน                            กระบอกตาลแขวนก้นคนละพวง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s